នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍កសិកម្ម ដើម្បីបង្កើតសម័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

ការិយាល័យចុះបញ្ចី និងជម្រុញសហគមន៍កសិកម្

ការិយាល័យចុះបញ្ជី និងជម្រុញសហគមន៍កសិកម្ម

img

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពិនិត្យឡើង...

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញនៃការរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ របស់សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា ក្រោមធិ...

img

វេទិកាពិគ្រោះយោបល់លើកទី៣ ស្តីព...

នៅថ្ងៃសុក្រ ៥កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស២៥៦១ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម បានសហការជាមួយសហព័ន...

ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក