សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពី"ការគ្រប់គ្រងផែនការអាជីវកម្មឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សារ របស់សហគមន៍កសិកម្ម"

Contact us

Contact us

img

ពិធីបើកនិងពិធីបិទវេទិកា ប្រកួត...

-ថ្ងៃទី០៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ចូលរួមពិធីបើកវេទិកា ប្រកួតប្រជែងសហគមន៍កសិកម្មឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ នៅអគ្គន...

img

កិច្ចប្រជុំគណះកម្មធិការសម្របសម...

ថ្ងៃទី០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណះកម្មធិការសម្របសម្រួលគម្រោងលើកទី៥ របស់គម្រោង BPAC&n...

img

សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យឡើងវ...

ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញនៃការរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា មាន...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយគោលគំនិត...

ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ -មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានអ...

ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក