នេះគឺជាពត៌មាន

ទស្សនៈ និងបេសកកម្ម

ពិពិធកម្មកសិកម្ម  បង្កើនផលិតភាព និងបង្កើនសុវត្ថភាពស្បៀង

img

ប្រជុំពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងមន្...

នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រោអធិបតីភាពលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រ...

img

ទស្សនៈកិច្ច

ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ លោក សួន សុធឿន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ព្រមទាំង លោកអនុ...

img

ទស្សនៈកិច្ច

ថ្ងៃទី29 ខែតុលា ឆ្នាំ2016 លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត រួមនិង មន្រ្តីកសិកម្ម ស...

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក