ពិធីសំណេះសំណាល ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជាមួយក្រុមហ៊ុនផសិតចំណីសត្វ និងប្រជាពលរដ្ឋ។

Contact usContact usមន្ទីរកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Contact us

img

ពិធីសំណេះសំណាល ឯកឧត្តម វេង សាខ...

ញ្ចប់ការងារនៅស្រុកតំបែរ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងប្រតិភូ...

ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក