សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "គោលនយោបាយ និងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦ -២០២០

Contact us

Contact us

img

សិក្ខាសាលាស្តីពី Projrct Desig...

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ និងថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក ឈៀង តុលា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ...

img

ការជួបពិភាក្សាលើផែនការមុខជំនួញ...

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ឈៀង តុលា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ស...

img

ពិធី ជួបសំណេះសំណាល និងប្រគល់ត្...

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានប្រារពពិធី...

img

មហាសន្និបាតកំណើតដំបូងសហគមន៍កសិ...

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង...

ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក