ទាក់ទង​មក​យើង

៥៤បេ/៤៩អេហ្វ ផ្ឡូវលេខ ៣៩៥-៦៥៦ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

cheasaintdona@gmail.com vongvanthy2011@gmail.com sokcheatsou9999@gmail.com v_phalla@yahoo.com

+(855) 17 63 64 64, 012 64 55 92, 078 75 72 13, 017 27 24 25

ម៉ោង​ធ្វើការ

  • ថ្ងៃចន្ទ : 8am to 5pm
  • ថ្ងៃអង្គារ: 8am to 5pm
  • ថ្ងៃពុធ: 8am to 5pm
  • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍: 8am to 5pm
  • ថ្ងៃសុក្រ: 8am to 5pm
  • ថ្ងៃសៅរ៍ : Close
  • ថ្ងៃអាទិត្យ:Close